รวมภาพพิธีบวงสรวง หล่อองค์พระปางเปิดโลก 2 องค์ 18 พฤษภาคม 2562

?อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพหล่อองค์พระปางเปิดโลก จำนวน 2 องค์ 19 พฤษภาคม 2562

งานบุญยิ่งใหญ่แบบนี้จะมีอีกครั้งเมื่อใดโปรดติดตามทางหน้าแฟนเพจวัดหนองก๋ายอย่างใกล้ชิด