รวมภาพพิธีบูชาดาวนพเคราะห์เสริมบารมี 29 เมษายน 2562