รวมภาพพิธีสวดบูชาดาวนพเคราะห์ เสริมดวงชะตา 25 พ.ค. 2562

รวมภาพพิธีสวดบูชาดาวนพเคราะห์ เสริมดวงชะตา 25 พ.ค. 2562 และนำเทียนประจำวันเกิดของผู้ร่วมบุญทุกท่านเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้