รวมภาพพิธีอุปสมบท 8 พฤษภาคม 256 ของวัดหนองก๋าย สร้างหน่อเนื้อนาบุญ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

วัดหนองก๋ายได้มีพิธีอุปสมบทพระ ตามโครงการบวชพระ 99 รูป 99 วัน สร้างหน่อเนื้อนาบุญ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่กุลุบุตผู้ที่สนใจ โดยทางวัดหนองก๋ายจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด “บวชฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กุลบุตรทุกท่านต้องเข้ารับการฝึก และปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ทางธรรม โกนผม นุ่งห่มข้าว สำรวมกาย วาจาใจ เปรียบได้กับผ้าขาวบริสุทธิ์ที่สุดที่จะรับศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งกว่า

สามารถร่วมบุญผ่านทาง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เชียงใหม่
ชื่อบัญชี บวพระ99รูป99วัน
เลขที่บัญชี 087-2-02739-4

สถานที่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับทางวัดหนองก๋าย
วัดหนองก๋าย 99 หมู่ 4 ตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50330

เบอร์โทรศัพท์ 053-374095-6
อีเมลล์ watnonggai@hotmail.com
เว็บไซต์ www.watnonggai.com
สามารถดูโครงการย้อนหลังโดยคลิ๊กที่นี่
จะมีข้อมูลของทั้งโครงการอยู่ภายในลิ้งค์ด้านบน