รวมภาพพิธี ปลงผม รับศีล เตรียมความพร้อมบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ 1 เมษายน 2562

รวมภาพพิธี ปลงผม รับศีล เตรียมความพร้อมบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ 1 เมษายน 2562