ร่วมอนุโมทนากับ วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 3,600 แก้วเพื่อใช้ในโครงการวิปัสสนาฯ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

19 กันยายน 2561 วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 3,600 แก้ว และแบบขวดอีก 240 ขวด
ให้แก่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดเพื่อใช้ในโครงการวิปัสสนาธุระของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
ทางวัดหนองก๋ายจึงได้มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานนี้อย่างทั่วถึง
ขออนุโมทนาบุญทั้งผู้มาร่วมบุญโดยตรง และร่วมบุญผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ มา ณ ที่นี้
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชี
กองทุนน้ำดื่ม วัดหนองก๋าย ธนาคาร กสิกรไทย
สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08100-3