ร่วมอนุโมทนาบุญกับบริจาคโลงศพไว้เพื่อผู้ยากไร้ แก่โรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการบริจาคโลงศพเพื่อผู้ยากไร้แก่โรงพยาบาลและวัดต่างๆ ของวัดหนองก๋าย ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ระดมทุนจากเจ้าภาพผู้ใจบุญ นำโลงศพ จำนวนทั้งสิ้น 5 โลง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท นำไปมอบให้ยังโรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทางวัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้

ประณมมือนบน้อมค้อมเกศา
ขอพรพระเทวาในภพหล้า
ดลให้คุณเจ้าภาพไร้โรคา
สุขภาพพลานามัยนั้นสมบูรณ์

อีกโภคทรัพย์ลาภยศทวีเพิ่ม
บารมีเสริมส่งมงคลหนุน
ญาติมิตรมีจิตเกื้อการุณย์
คอยค้ำจุนบุญผลจนจำเริญ

IMG_4146

IMG_4143

IMG_4142

IMG_4138