ร่วมอนุโมทนาบุญกับผ้าป่าสร้างโบสถ์ นำโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1

14 กรกฎาคม ที่ผ่านมาคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
นำโดยคุณชาตรี  ตันติวาณิชกิจ ได้นำกองผ้าป่า
จากผู้ร่วมบุญในหน่วยงานทุกท่าน
มาถวายให้กับวัดหนองก๋าย เพื่อสมทบทุน
สร้างอุโบสถ ทรงพุทธคยาจำลองของวัดหนองก๋าย
รวมยอดบุญทั้งหมดกว่า 435,640 บาท
ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย จึงได้นำภาพบรรรยากาศ
ของงานทั้งหมด มาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันในวันนี้