ร่วมอนุโมทนาบุญกับสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา จ.เชียงใหม่ ที่นำโลงศพที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

สมาคมรวมใจเวียงมะลิกาจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับโลงศพในโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ของวัดหนองก๋าย ก็ได้นำภาพและรายละเอียดการนำไปใช้ต่อมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายก็ได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น. ทางสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา จ.เชียงใหม่ ได้รับการติดต่อขออนุเคราะห์โลงศพ และผ้าห่อศพ ให้กับนายศรีลา กุศล อายุ 59 ปี บ้านฮ่างต่ำ บ้านเลขที่ 130 หมู่ 4 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. นายสุกิจ จะวะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยจะนะ ติดต่อมายังสมาชิกเวียงมะลิกา 101 เพื่อประสานขออนุเคราะห์โลงศพจากสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา จ.เชียงใหม่ ให้กับผู้เสียชีวิตคือนางนากอ แอผุ อายุ 54 ปี เสียชีวิตด้วยโรคตับ อยู่บ้านเลขที่ 146 หมู่ 12 บ้านดอยจะนะ ต.แม่อาย อ.แม่อาย นายกสมาคมฯ ติดภาระกิจ จึงมอบหมายให้ดีเจ.น้องอุ้ม พัชรินทร์ มอบโลงศพให้แทน