ร่วมอนุโมทนาบุญกับสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา จ.เชียงใหม่ ที่นำโลงศพที่ได้รับไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

สมาคมรวมใจเวียงมะลิกาจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับโลงศพในโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ของวัดหนองก๋าย ก็ได้นำภาพและรายละเอียดการนำไปใช้ต่อมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายก็ได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

พ่อหลวงสอน ต่อมแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านเทพมงคล ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย ติดต่อประสานงานมายังนายกสมาคมฯ ขออนุเคราะห์โลงศพและผ้าห่อศพ ให้กับผู้เสียชีวิตคือนางสุ บุญแค้ม อายุ 67 ปี เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวที่โรงพยาบาลแม่อายทางผู้เสียชีวิตมีฐานะยากจนและไร้ญาติพี่น้อง ผู้ใหญ่บ้านจึงติดต่อประสานงานมายังสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ยินดีให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือและยังได้บริจาคน้ำดื่มอิ่มบุญเวียงมะลิกาให้อีก 3 โหล