ร่วมอนุโมทนาบุญกับสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา ที่นำโลงศพที่ได้รับมอบจากทางวัดหนองก๋ายไปใช้แก่ผู้ยากไร้

สมาคมรวมใจเวียงมะลิกาจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับโลงศพ
ในโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ของวัดหนองก๋าย
ก็ได้นำภาพและรายละเอียดการนำไปใช้ต่อมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกัน
และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายก็ได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว

วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 น. นายกสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา จ.เชียงใหม่
ได้รับการติดต่อประสานงานจากเวียงมะลิกา 101 ขออนุเคราะห์โลงศพให้กับผู้เสียชีวิตคือนายจะสอ จะคา อายุ 55 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ 13 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

และวันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 18.40 น. นายสีนวล คำภีระ
อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 10 มงคลนิมิต ต.มะลิกา อ.แม่อาย
เดินทางมาที่สนง.สมาคมรวมใจเวียงมะลิกา พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านนายบุญมา ขันทอง
เพื่อขออนุเคราะห์โลงศพ ให้กับแม่ของภรรยาชื่อแม่อุ้ยแก้ว พรมสัตย์ อายุ 86 ปี
เสียชีวิตด้วยโรคชรา เวียงมะลิกาบริการรถนำโลงศพส่งที่บ้านของผู้เสียชีวิต