ร่วมอนุโมทนาบุญกับสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา มอบโลงศพให้แก่ผู้ยากไร้ตามโครงการของวัดหนองก๋าย

สมาคมรวมใจเวียงมะลิกาที่ได้รับมอบโลงศพจากโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้กับวัดหนองก๋าย

เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตอำเภอแม่อายที่ห่างไกล และไม่สะดวกต่อการเดินทาง

และในวันนี้ทางสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา ได้ส่งภาพการมอบโลงศพแก่ผู้ยากไร้

มาให้ทางวัดหนองก๋าย และทางเว็บไซต์ได้นำภาพทั้งหมดมาให้ได้ชมกัน


สมาคมรวมใจเวียงมะลิกาบริจากโลงศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตบ้านตาดหมอก ม.3 ต.แม่อายโดยมีหนานวุฒิตัวแทนนายกฯเป็นผู้แทนมอบ และสมาชิกสมาคมรวมใจเวียงมะลิกาได้มามอบโรงศพให้นายจะชีแนะบ้านมูเฌอดอยแหลม อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
8874
54177
54577
54578