ร่วมอนุโมทนาบุญกับ “สมาคมรวมใจเวียงมะลิกา” ที่ได้นำส่งมอบต่อโลงศพให้แก่ผู้ยากไร้

จากโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ของวัดหนองก๋าย
ซึ่งสมาคมรวมใจเวียงมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ได้ร่วมเป็นศูนย์ที่นำโลงศพจากวัดหนองก๋ายเพื่อนำไปมอบต่อ
ให้แก่ผู้ยากไร้และห่างไกล และได้นำภาพการบริจาคส่งต่อมายัง
เว็บไซต์วัดหนองก๋าย

วันที่ 4 ก.ค.59 เวลา 18.00 น. นายกสมาคมฯและสมาชิกเวียงมะลิกา 103
บริจาคโลงศพและผ้าห่อศพ ให้กับญาติพี่น้องของนายแอบึ แสโพ อายุ 22 ปี
ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคไต บ้านเลขที่ 69 บ้านดอยแหลม หมู่ที่ 13 ต.แม่อาย
เพื่อนำไปมอบให้ทางมารดาใส่ร่างอันไร้วิญญาณของลูกชาย และประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

66243
66244 66245