ภาพงานถวายองค์พระหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล(จำลอง) 4 องค์ สู่พื้นที่ห่างไกล


ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานถวายองค์พระสู่พื้นที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
ซึ่งมีวัดและหน่วยงานมารับด้วยตนเองที่วัดหนองก๋าย โดยมาจากพื้นที่ต่างๆ กันดังนี้

1. วัดกู่ ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (วัดเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม) ท่านพระครูญาณกิติคุณ

2. อาศรมบ้านแม่ตูม หมู่ 4 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พระอาจารย์พัลลพ  ชุติชโล อยู่ในพื้นที่กันดารมาก อยุ่ในป่าเขา เดินทางลำบาก

3. องค์การบริการส่วนตำบลแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (นายกอบต.บวร สุริยะชัยพันธ์)

4.วัดพระธรรมจาริก บ้านต้นธงศรีดงเย็น  ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พระอธิการจำรัส  ชวนปญฺโญ

และโครงการหล่อพระมหากุศลกับวัดหนองก๋ายก็ยังจัดต่อเนื่อง และนำองค์พระที่หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว มอบให้แก่วัด และหน่วยงานต่อไป

ร่วมบุญและรับมหาอานิสงส์การบูชาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ได้ที่ โครงการหล่อพระมหากุศล คลิ๊ก