ร่วมแสดงความยินดีกับครูพระ และ นักเรียน แห่ง ศพอ.วัดหนองก๋าย ในงานปัจฉิมนิเทศน์ ศพอ.จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองก๋าย (ศพอ.วัดหนองก๋าย) นำโดยครูพระ พระอาจารย์วุฒิชัย ชยวุฑโธ พระอาจารย์อมร สิริวฑฺฒโก และ พระอาจารย์กฤษดา ฐิตธมฺโม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศน์ของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

โดยในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ เบญจศีล เบญจธรรม พุทธประวัติ โดยใช้ข้อสอบจากการสอบธรรมะศึกษาในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนจาก ศพอ.วัดหนองก๋าย ได้รับรางวัลอันดับสาม และ รางวัลชมเชย ไปอย่างละ 1 รางวัล เว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพและรางวัลต่างๆ ที่ได้รับมาให้ได้ชม และร่วมอนุโมทนาบุญกับครูพระ และ นักเรียน แห่งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไว้ ณ ที่นี้

27961

27920

27934

27922

27921