ล่าสุด [08-08-2559] โลงศพ 10 โลงพร้อมสำหรับนำไปบริจาคต่อแล้ว สนใจร่วมบุญคลิ๊ก!!

ขณะนี้โลงศพอย่างดีไซส์มาตรฐาน
คิดเป็นมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
ได้นำมาไว้ที่วัดหนองก๋ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมที่จะนำไปมอบต่อให้แก่ผู้ยากไร้ โรงพยายาบาล
และวัดศูนย์รับบริจาคโลงศพต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจะเป็นที่ใดนั้นทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย
จะได้นำภาพมาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญได้ด้วยตนเองที่
วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
และ โครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้คลิ๊ก!!