ล้างมืออย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19

🖐อวัยวะที่สัมผัสเชื้อโรคได้ง่ายที่สุดคือ “มือ” มาทบทวนวิธีล้างมือให้ปลอดภัยกัน👏