วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญถวายเทียนให้กับทางวัด 4 ส.ค. 2562

🙏ข้าพเจ้าขอนอบน้อม #หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคล ซึ่งมีรัศมีรุ่งเรืองมีเดชมาก มีอายุนับพันปี ด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ด้วยเศียรเกล้า

💡อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาถึงยังวัดหนองก๋าย และร่วมบุญกับทางวัดโดยตรง รับมหาบารมีของหลวพ่อใหญ่ชัยมงคล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองก๋าย

🙏ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ การนอบน้อม ขอจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง ถึงแม้อันตรายทั้งหลายเป็นอันมาก จงพินาศไปโดยไม่ให้เหลือเถิด และขอเทวดาทั้งหลาย จงรักษาพระศาสนา และชาวโลกตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯ