วัดหนองก๋ายมอบของใช้จำเป็นให้แก่ภิกษุอาพาธติดเตียง หลวงปู่บุญศรี เจ้าอาวาสวัดเมืองก๊ะ 30 พ.ค. 2562

🙏อนุโมทนาบุญกับทุกท่านสำหรับการมอบความช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธติดเตียง หลวงปู่บุญศรี จิตฺตปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดเมืองก๊ะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

💬คณะพระภิกษุของทางวัดหนองก๋ายได้ทำการขนส่งเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดและนำความสะอาดกุฏิเพื่อให้ถูกสุขอนามัย

🚨งานบุญกุศลใหญ่แบบนี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำสำหรับผู้ที่ติดตามแฟนเพจ วัดหนองก๋าย ได้ตลอดทั้งปี