วัดหนองก๋ายมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับ 2 โรงเรียนบ้านแม่เลา และโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 7 ม.ค. 62

?มอบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการร่วมบุญบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับเยาวชนของโรงเรียนบ้านแม่เลา และ โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

– ข้าวสาร 10 ถุง
– นม 240 กล่อง
– น้ำดื่ม 2,400 แก้ว
– ไข่ไก่ 60 แผง
– ปลากระป๋อง 60 กระป๋อง
– และสิ่งของเบ็ดเตล็ดต่างๆ อีกมากมาย

#วัดหนองก๋าย ขอเป็นผู้นำบุญ บอกบุญแก่ผู้กำลังสร้างบุญทุกท่าน ในการร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย และคนชรา ตามกำลังศรัทธาของทุกท่าน

?ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี กองทุนภัตตาหารวัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี 087-2-09227-7

?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 081-765-6469

❤️ผู้รับอิ่มท้อง ผู้ให้อิ่มเอมใจ❤️