วัดหนองก๋ายมอบข้าวสาร 500 กิโลกรัมให้กับ โรงเรียนบ้านป่างฮ่าง และโรงเรียนท่าข้าม ต.สบเปิง อ.แม่แตง 6 ก.ย. 2562

?ส่งมอบเรียบร้อยและขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคข้าวสาร 500 กิโลกรัมให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านปางฮ่าง และโรงเรียนท่าข้าม ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
#วัดหนองก๋าย ขอเป็นผู้นำบุญ บอกบุญแก่ผู้กำลังสร้างบุญทุกท่าน ในการร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย และคนชรา ตามกำลังศรัทธาของทุกท่าน
 
?ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม ชื่อบัญชี กองทุนภัตตาหารวัดหนองก๋าย เลขที่บัญชี 087-2-09227-7
 
?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย
 
ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 062-424-96-59
 
❤️ผู้รับอิ่มท้อง ผู้ให้อิ่มเอมใจ❤️