วัดหนองก๋ายมอบถังอ๊อกซิเจน 50 ถังให้กับ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 28 มิ.ย. 2562

?ส่งมอบเรียบร้อยแล้วสำหรับถังอ๊อกซิเจนจำนวน 50 ถัง ให้กับโรงพยาบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เป็นตัวแทนมารับ

?วัดหนองก๋ายขอเป็นสะพานบุญ นำบุญมาให้ถึงทุกท่านที่กำลังสั่งสมบุญอยู่ในขณะนี้ กับการซื้อถังอ๊อกซิเจนมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

?วัดหนองก๋ายจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่อยากทำบุญแบบที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนมานานนับปี ผ่านไปกว่า 20 โรงพยาบาล จำนวนถังอ๊อกซิเจนที่ได้ทำการมอบไปกว่า 1,000 กว่าถังด้วยกัน

?ผ่านบัญชีธนาคาร #กองทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-12284-2

?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 081-765-6469