วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่มกว่า 2,400 ขวด สู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋ายแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาปฏิบัติธรรม 22 พฤศจิกายน 2559

น้ำดื่มสะอาดกว่า 2,400 ขวดได้นำไปสู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดหนองก๋าย
เพื่อถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มาปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรม
ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดให้เข้ามาปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่ง

รวมไปถึงน้ำดื่มแบบถ้วย กว่า 80 แพ็ค ที่ได้นำลงไป
ให้เหมาะสมแก่การใช้งานและนำไปดื่มได้อย่างสะดวก

ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้รับชมกัน
และผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการมอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานบุญ คลิ๊ก