วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในงาน วันกตัญญูหลวงปู่หล้าตาทิพย์ ณ วัดป่าตึง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วัดหนองก๋ายได้นำน้ำดื่ม ตามโครงการน้ำดื่มของวัดหนองก๋าย
เพื่อนำไปใช้ในงานวันกตัญญูหลวงปู่หล้าตาทิพย์ 
ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 20-22 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้
ณ วัดป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนถึง 2,000 ขวดด้วยกันเพื่อให้เพียงต่อการใช้ในงาน
ตลอดทั้งสามวัน ทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายจึงได้นำภาพ
การมอบน้ำดื่ม มาให้ได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกัน

และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถคลิ๊กที่นี่เพื่อร่วมบุญน้ำดื่มกับวัดหนองก๋าย