วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,056 ขวดให้แก่วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) งานปริวาสกรรม 21 มกราคม 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่มจำนวน 1,056ขวด
ให้แก่วัดสมเด็จอาสภวัน (ดอยน้อย) 
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้ในงานปริวาสกรรมที่จัดขึ้นทุกปี
ในระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม และทางวัดหนองก๋าย
ได้นำน้ำดื่มไปมอบให้แก่ทางวัด
เพื่อใช้กับพระภิกษุผู้เข้าร่วมอยู่ปริวาสกรรมในครั้งนี้

และได้นำภาพมาให้ได้รับชม อนุโมทนาร่วมกัน