วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,104 ขวดให้แก่ที่พักสงฆ์โพธินิมิต 15 มกราคม 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่มจำนวน 1,104 ขวด
ให้แก่ที่พักสงฆ์โพธินิมิต บ้านพระธาตุ
หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ในงานบำเพ็ญกุศลศพและประชุมเพลิงอดีตประธานที่พักสงฆ์ฯ
และวัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานสำหรับรองรับ
พระภิกษุสงฆ์และสามเณร มาร่วมในงาน พร้อมกับศรัทธา
ประชาชนที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

และทางวัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่มเพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ นำภาพมาให้ได้รับชมและอนุโมทนาร่วมกัน