วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 แก้วให้กับวัดสามัคคีธรรม อ.แม่ริม 17 ม.ค. 62

?วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 100 แพ็คกว่า 1,200 แก้วให้กับวัดสามัคคีธรรม (บ้านซาง) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำหรับให้ผู้ที่มาร่วมสร้างกำแพงวัดและกุฏิกรรมฐาน และงานผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตร
 
?ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีตามกำลังศรัทธา
กองทุนน้ำดื่ม วัดหนองก๋าย ธนาคาร กสิกรไทย
สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08100-3
 
?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย
 
ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 081-765-6469