วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับคณะศรัทธาวัดช่อแลพระงาม อำเภอแม่แตง 28 กันยายน 2559

วัดช่อแลพระงาม ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
ได้ติดต่อขอรับน้ำดื่มวัดหนองก๋าย เพื่อนำไปใช้ในงาน
ประชุมเพลิงศพ พระบุญชุม  อาภาสฺโร 
ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ที่จะถึงนี้
โดยคณะศรัทธาจากวัดช่อแลพระงาม ได้นำรถมารับถึงที่
และได้รับไปทั้งหมด 1,200 ขวด เพื่อให้พอเพียงต่อการใช้งาน

ซึ่งเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้เจ้าภาพทุกท่าน
ได้ร่วมอนุโมทนาในการร่วมบุญน้ำดื่มในครั้งนี้ และสำหรับ
ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมบุญน้ำดื่มโดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่นี่