วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้กับวัดสันปูเลย เพื่อใช้ในงานประชุมคณะสงฆ์และสอบนักธรรมฯ 1 ต.ค, 2562

?วัดหนองก๋ายขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ร่วมบุญถวายน้ำดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,200 ขวดที่จะมาประชุมคณะสงฆ์อำเภอแม่แตงและงานสอบนักธรรมชั้นตรีของพระภิกษุสงฆ์ของอำเภอแม่แตง ส่งมอบเรียบร้อยแล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

?ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีตามกำลังศรัทธากองทุนน้ำดื่ม วัดหนองก๋าย ธนาคาร กสิกรไทยสาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08100-3

?สำหรับผู้ที่โอนแล้วอยากจะรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถติดต่อทางข้อความของทางเพจ #วัดหนองก๋าย ได้เลยโดยแจ้งยอดเงิน หลักฐานการโอนเงิน และที่อยู่สำหรับรับใบอนุโมทนาบัตรได้เลย

ช่องทางการติดต่อของวัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.053-374095-6 โทรศัพท์มือถือ 081-76-56-46-9