วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้แก่วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) เพื่อใช้ในงานสมโภชใหญ่ประจำปี 2559

น้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวดที่ได้รวบรวมปัจจัยจากคณะศรัทธา
ที่ร่วมบุญจนสามารถผลิตน้ำดื่มเพื่อนำไปมอบให้แก่
วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) เพื่อนำไปใช้ในงาน
สมโภชใหญ่ประจำปีของทางวัด และทางเว็บไซต์
วัดหนองก๋ายได้นำภาพการนำน้ำดื่มไปมอบให้แก่วัด
มาให้ได้รับชม และร่วมอนุโมทนาบุญกัน

และผู้ที่สนใจร่วมบุญน้ำดื่มสามารถร่วมบุญได้โดยตรง
ที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการน้ำดื่มเพิ่มเติม