วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดเพื่อใช้ในงานพระธรรมทูตสัญจรของตำบลสันป่ายาง 14 ตุลาคม 2559

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวดให้แก่คณะผู้จัดงาน
พระธรรมทูตสัญจรโดยคณะสงฆ์อำเภอแม่แตง ที่จะจัดขึ้น
ณ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ในวัน ที่ 16 ตุลาคม 2559 นี้ เพื่อแจกจ่ายให้เพียงพอแก่คณะศรัทธา
ที่คาดการว่าจะมาร่วมกันอย่างคับคั่ง

และน้ำดื่มที่ได้มาทั้งหมดนี้เป็นน้ำดื่มที่จะได้จากการบริจาค
ในโครงการน้ำดื่มของวัดหนองก๋าย และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบุญ
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที

และเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพการมอบน้ำดื่ม
มาให้ได้ชมและร่วมอนุโมทนาแก่เจ้าภาพทุกท่านในวันนี้