วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้แก่สถานปฏิบัติธรรมสวนไผ่แก้ว ในงานปฏิบัติธรรมพระนิสิต มจร.

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวด
ให้แก่สถานปฏิบัติธรรมสวนไผ่แก้ว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
เพื่อใช้ในงานปฏิบัติธรรมตามโครงการ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระนิสิต
ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 2559