วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,200 ขวดให้แก่วัดพระธาตุสีจอมทอง 7 มกราคม 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด
ให้แก่วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมงานบุญต่างๆ ของทางวัด
วัดหนองก๋ายจึงได้นำน้ำดื่มไปมอบเพื่อร่วมใช้ในงานบุญครั้งนี้
และได้นำภาพมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน