วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,800 ขวดให้แก่วัดพระธาตุสีจอมทอง เพื่อใช้ในงานปริวาสกรรมประจำปี 2559

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่มจำนวน 1,800 ขวด
ให้แก่วัดพระธาตุศรีจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้ในงานปริวาสกรรม 10 วัน 10 คืน

วัดหนองก๋ายจึงได้นำน้ำดื่มไปมอบเพื่อร่วมใช้ในงานบุญครั้งนี้
และได้นำภาพมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน