วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 1,920 ขวด เพื่อใช้ในงานสลากภัต ประจำปี 2559 วัดบ้านขว้าง จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 วัดหนองก๋ายได้รับการติดต่อ
จากทางสำนักงานเจ้าคณะตำบลหนองหนาม วัดบ้านขว้าง
ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
เพื่อขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม เพื่อนำไปใช้ในงานสลักภัต
ของวัดบ้างขว้าง เพื่อนำไปใช้ในงาน ที่จะมีคณะศรัทธา
มาร่วมงานจำนวนมากในวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพการมอบน้ำดื่ม
มาให้ผู้ที่ร่วมบุญได้รับชมกัน และสำหรับผู้ที่สนใจ

ร่วมบุญโครงการน้ำดื่มวัดหนองก๋าย คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย