วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 2,400 ขวดให้แก่วัดพระธาตุสีจอมทอง เพื่อใช้ในงานพุทธาภิเษก

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด
ให้แก่วัดพระธาตุศรีจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้ในงานฉลองพุทธาภิเษก เหรียญเสมาหลวงปู่ทองปชาอุ่นใจ
พระวิปัสสนาจารย์ แห่งล้านนา พระพรหมมงคล
หลวงปู่ทอง  สิริมงฺคโล ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558
โดยพระสงฆ์จำนวน 108 รูปทั่วประเทศ
เจริญพระพุทธมนต์ 10 วัน 10 คืน

วัดหนองก๋ายจึงได้นำน้ำดื่มไปมอบเพื่อร่วมใช้ในงานบุญครั้งนี้
และได้นำภาพมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน