วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 2,400 ขวดให้แก่โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

30 มิถุนายน 2561 วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 2400 ขวด
ให้แก่โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ของทางโรงเรียนฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและเห็นประโยชน์ตระหนักถึงคุณค่าในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปได้
อย่างราบรื่น ทางวัดหนองก๋ายจึงได้มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานกิจกรรมครั้งนี้
ขออนุโมทนาบุญทั้งผู้มาร่วมบุญโดยตรง และร่วมบุญผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ มา ณ ที่นี้
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชี
กองทุนน้ำดื่ม วัดหนองก๋าย ธนาคาร กสิกรไทย
สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08100-3