วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 2,400 แก้วให้แก่วัดปางมะกล้วย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

9 กรกฎาคม 2561 วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม 2400 แก้ว
ให้แก่วัดปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้ในงานทำบุญถวายศาลา (ปอยเถาุอุโบสถ) พร้อมกับบูรณะศาลาอเนกประสงค์
ศาลาการเปรียญ เพิ่มความคงทนให้แก่ถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา
จึงได้จัดงานทำบุญถวายศาลาขึ้น และเพื่อการจัดงานบุญอย่างราบรื่นนั้น
ทางวัดหนองก๋ายจึงได้มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานกิจกรรมครั้งนี้
ขออนุโมทนาบุญทั้งผู้มาร่วมบุญโดยตรง และร่วมบุญผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ มา ณ ที่นี้
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชี
กองทุนน้ำดื่ม วัดหนองก๋าย ธนาคาร กสิกรไทย
สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08100-3