วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 2,520 ขวด แก่สำนักปฏิบัติธรรมฯ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

วัดหนองก๋ายได้นำน้ำดื่ม ตามโครงการน้ำดื่มของวัดหนองก๋าย
มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนทั้งสิ้น 210 แพ็ค 2,520 ขวด เพื่อนำไปมอบต่อ
ให้แก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างไม่ขาดสาย
ได้ใช้ดื่มต่อไป

ร่วมบุญผ่านได้โดยตรง
ร่่วมบุญผ่านบัญชี ธ.กสิกรไทย-แม่ริม
ชื่อบัญชี ชื่อ กองทุนน้ำดื่ม วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี 087-2-08-100-3

และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถคลิ๊กที่นี่เพื่อร่วมบุญน้ำดื่มกับวัดหนองก๋าย