วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 3,600 ขวดให้แก่วัดหนองโค้งเพื่อนำไปใช้ในงานฉลองสมโภชกฐินประจำปี 2559

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่มเพื่อไปใช้ในงานปอยหลวงฉลองพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
ของวัดหนองโค้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  5 พฤศจิกายน 2559 พร้อมงานพิธีทอดกฐิน
ปะจำปี 2559 ซึ่งเป็นงานใหญ่และวัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่ม
จำนวน 3,600 ขวดเพื่อนำไปใช้ในงาน อย่างเพียงพอและทั่วถึง

และสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบุญน้ำดื่มสามารถมาร่วมบุญได้โดยตรง
ที่วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
และทางหน้าเว็บไซต์หรือคลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม