วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 480 ขวดเพื่อใช้ในงานปฏิบัติธรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แม่แตง (วัดหนองโค้ง) 5 มกราคม 2560

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูการมอบน้ำดื่มในครั้งที่ผ่านมา
วัดหนองก๋ายได้มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในงานปฏิบัติธรรม
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แม่แตง (วัดหนองโค้ง)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2560

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพมาให้ได้ร่วมชม
รวมไปถึงอนุโมทนาบุญร่วมกัน