วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่ม 492 ขวด เพื่อใช้ในงานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน ณ เทศบาลตำบลสันมหาพน

ร่วมบุญและดูการมอบน้ำย้อนหลังคลิ๊กที่นี่

วัดหนองก๋ายมอบน้ำดื่มจำนวจ 492 ขวด
บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น