วัดหนองก๋ายมอบปัจจัย 179,020 ให้แก่โรงพยาบาลอมก๋อย สาขาแม่ตื่นเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์

26 พฤษภาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลอมก๋อย สาขาแม่ตื่น
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

สมทบทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์
เครื่องเอ๊กซ์เรย์ของโรงพยาบาลสาขา
ได้รวบรวมปัจจัยมาจากทางสื่อต่างๆ
และได้ปัจจัยสมทบทุนถึง 179,020 บาท
ทำการมอบให้แก่คณะเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลอมก๋อย สาขาแม่ตื่น
เป็นที่เรียบร้อย

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย จึงได้นำบรรยากาศ
รวมถึงการมอบปัจจัยให้กับโรงพยาบาลฯ มาให้ได้รับชมกัน

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบุญซื้อเครื่องมือการแพทย์ของทางวัดหนองก๋าย
ก็ยังสามารถร่วมกันได้ตลอดกับโครงการที่มีเป็นประจำของทางวัด