วัดหนองก๋ายมอบผ้าขาวดิบ 20 ม้วนใหญ่ ให้แก่โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2561 วัดหนองก๋ายได้มอบผ้าขาวดิบจำนวน 20 ม้วนใหญ่
ให้กับทางโรงพยาบาลแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อใช้ในกิจการทางการแพทย์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
และส่วนหนึ่งจะมอบให้แก้ทางหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ในอำเภอแม่ออน
เพื่อใช้แก่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตต่างๆ ของทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

วิธีการบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์

๑.สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม
ชื่อบัญชี : กองทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ วัดหนองก๋าย
เลขที่บัญชี : ๐๘๗-๒-๑๒-๒๘-๔๒
๒.มาที่วัดหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.(๐๕๓) ๓๗๔-๐๙๕ ๓๗๔-๐๙๖
๓.ส่งอีเมลล์มาที่ watnonggai@hotmail.com โดยสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และหลักฐานการโอนเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า Fan Page หรือกล่องข้อความ

Account Number : 087-2-12284-2
Account Name : Medical profession equipment fund for watnongkhai
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim