วัดหนองก๋ายมอบผ้าดิบ 50 ผืนให้แก่สมาคมกู้ภัยร่วมใจเชียงใหม่ล้านนา 20 เมษายน 2560

วัดหนอก๋ายได้มอบผ้าดิบเพื่อใช้ในงานห่อศพ
ในงานกูภัยของสมาคมกู้ภัยร่วมใจเชียงใหม่ล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในงานกู้ภัยทั่วไป
เป็นโครงการพิเศษที่เคียงมาพร้อมกับการมอบโลงศพ
แก่ผู้ยากไร้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญ

เพื่อนำไปซื้อผ้าดิบและโลงศพให้เกิดประโยชน์
อันสูงสุดต่อไปและทางเว็บไซต์วัดหนองก๋าย
ได้นำภาพการมอบผ้าดิบ 50 ผืน มาให้ได้
รับชมและร่วมอนุโมทนากัน