วัดหนองก๋ายมอบพระสีวลี 9 องค์ให้แก่วัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ 29 เมษายน 2562

โครงการ มหาโชค มหาลาภ มหาบารมี สร้างองค์พระสีวลี มอบองค์พระให้แก่วัดและสำนักสงฆ์ ที่มีความต้องการนำไปสักการะบูชาและวัดหนองก๋ายได้ทำการมอบองค์พระสิวลีจำนวนทั้งสิ้น 9 องค์ด้วยกันได้แก่

วัดหนองหล่ม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ส่งมอบเรียบร้อย 29 เมษายน 2562 No.258

วัดป่าบงหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ส่งมอบเรียบร้อย 29 เมษายน 2562 No.260

วัดชัยสถิตย์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ส่งมอบเรียบร้อย 29 เมษายน 2562 No.262

อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่เหล็ก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ส่งมอบเรียบร้อย 29 เมษายน 2562 No.274

วัดหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ส่งมอบเรียบร้อย 29 เมษายน 2562 No.288

สำนักสงฆ์นงลักษณ์ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ส่งมอบเรียบร้อย 29 เมษายน 2562 No.289

วัดพระธาตุดอยโตน อ.ปง จ.พะเยา
ส่งมอบเรียบร้อย 29 เมษายน 2562 No.290

สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค จ.พะเยา
ส่งมอบเรียบร้อย 29 เมษายน 2562 No.291

วัดสารภีพระเจ้าล้านเหรียญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ส่งมอบเรียบร้อย 29 เมษายน 2562 No.292

พระสิวลี
 ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์  สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก  สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่อง พระสิวลีว่า เป็นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์  หากท่านทั้งหลายผู้หวังในโชคลาภ ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ขอให้บูชาพระสิวลี

องค์พระสีวลีสร้างจากเนื้อแร่รัตนชาติ
เช่นแร่โภคทรัพย์ พลอย เหล็กน้ำพี้

แร่กายสิทธิ์ นิล เรซิน ฉะนวนพระภิกษุสงฆ์ 
อฐิษฐานจิต ความสูง 2.17 เมตร

สร้างจำนวนทั้งสิ้น 200 องค์เพื่อมอบให้แก่วัดและสำนักสงฆ์ ให้ผู้คนที่ได้ผ่านไปมานั้นได้มากราบไหว้บูชาและขอพรแก่องค์พระสีวลี ทำให้ผู้สร้างได้รับมหาอานิสงส์ทุกครั้งจากการร่วมสร้างองค์พระสีวลีในครั้งนี้อีกด้วย

วิธีร่วมบุญ :
ร่วมบุญได้ด้วยตนเองที่ วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกองทุนหล่อพระ วัดหนองก๋าย ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 087-2-08080-5
Account Name : FUND LAWPHAWATNONGKAI
Account Number : 087-2-08080-5
Swift Code : KASITHBK
Bank : Kasikorn Bank PCL, Thailand
Branch : Maerim

ท่องคาถาบูชาพระสีวลี
ตั้ง นะโม 3 จบ 

            สีวะลี  จะ  มะหาเถโร  เทวะตานะปูชิโต  โสระโห

                  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  ตัง  สะทา

            สีวะลี  จะ  มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห

                  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  ตัง  สะทา

            สีวะลี  เถระคุณัง  เอตัง  โสตถิ  ภะวันตุ  เมฯจากนั้นให้ทำจิตให้นิ่งและเพ่งมองไปที่องค์เคารพบูชาพระสิวลีที่อยู่เบื้องหน้า 
และให้ท่องคาถาภาษาไทย ข้างล่างนี้  ด้วยเสียงดังฟังชัด ( ยิ่งดังยิ่งดี ) 

“ข้าพเจ้า ( ชือ  นามสกุล  )  ขอน้อมวันทา พระมหาเถระ องค์เอตทัคคะ พระสิวลี  

ผู็เปี่ยมบารมีแห่งโภคทรัพย์  อันสุดนับประมาณ 

ด้วยทานบารมีทุกมหากัปป์อันไพศาล จงบันดาลการกิจของข้าพเจ้า ให้ก้าวหน้าในมหาลาภผล  และดาลดลให้เกิดมหามงคล

ขึ้นชื่อว่าอับจนไม่มี จงอย่าได้มีบังเกิด 

ขอความเป็นเลิศในโภคทรัพย์สุดนับประมาณ  จงอภิบาลเกื้อหนุนบุญชะตา นำพาให้ได้พบความมั่งคั่ง   

ขอพลังบุญพลังทิพย์จงหยิบยื่นความเจริญให้บังเกิด  ขอให้เปิดขุมทรัพย์มหาศาล   เงินแสนเงินล้านให้ได้ชื่นชม 

ขอให้ได้สุขสมในกองทอง   ให้ได้ครอบครองกองเงินเท่าเนินเขา ขอให้รุ่งเรืองยาวไกลไม่ขัดสน ไม่อับจนตลอดปีตลอดไป

ขอเงินทองเข้ามาดั่งสายธารไหลไม่ขาดสาย ทั้งจากแดนใกล้แดนไกล  

หากปารถนาในลาภผลใดๆ ขอให้สมหวังดั่งตั้งจิต  ขอความร่ำรวยในชีวิตปรากฏทั่วแดนทั่วทิศ   

ด้วยจิตตานุภาพแห่งองค์พระสิวลี  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ”