วัดหนองก๋ายมอบพระไตรปิฎก ตู้พระไตรปิฎก ครั้งที่ 2 ให้แก่โรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
เป็นโครงการที่จะเปิดทางสร้างปัญญา
โดยใช้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก และได้แปลเป็นภาษาไทย
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกศา ได้ศึกษาโดยง่าย

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของโครงการ ที่มีโอกาสได้มอบ
พระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกให้แก่
โรงพยาบาลแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ตู้พระไตรปิฎกอย่างดีพร้อมหนังสือ
พระไตรปิฎกจำนวน 45 เล่ม ได้มอบเป็นที่เรียบร้อย
และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพและบรรยากาศ
มาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน

ส่วนครั้งหน้าจะเป็นเมื่อไหร่นั้น โปรดได้ติดตาม
ทางหน้าเว็บไซต์วัดหนองก๋ายอย่างใกล้ชิด