วัดหนองก๋ายมอบพระไตรปิฎก ตู้พระไตรปิฎก ครั้งที่ 1 ให้แก่โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 23 มกราคม 2560โครงการปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
เป็นโครงการที่จะเปิดทางสร้างปัญญา
โดยใช้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก และได้แปลเป็นภาษาไทย
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกศา ได้ศึกษาโดยง่าย

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโครงการ ที่มีโอกาสได้มอบ
พระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎกให้แก่
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม เป็นที่แรก

โดยมี ผอ.ดวงใจ  ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
พร้อมกับคุณครูเจียมจิต  ต้นเหลือง ครูสอนศีลธรรมจริยธรรม
มารับมอบด้วยตนเอง
ตู้พระไตรปิฎกอย่างดีพร้อมหนังสือ
พระไตรปิฎกจำนวน 45 เล่ม ได้มอบเป็นที่เรียบร้อย
และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพและบรรยากาศ
มาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน

ส่วนครั้งหน้าจะเป็นเมื่อไหร่นั้น โปรดได้ติดตาม
ทางหน้าเว็บไซต์วัดหนองก๋ายอย่างใกล้ชิด