วัดหนองก๋ายมอบโลงศพจำนวน 12 โลง ให้แก่มูลนิธิบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 พฤศจิกายน 2559

วัดหนองก๋ายได้นำโลงศพที่ได้จากการรับบริจาค ตามโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ให้แก่มูลนิธิบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนทั้งสิ้น 12 โลง คิดเป็นจำนวนเงินมูลค่ากว่า 18,000 บาทเพื่อสำหรับเอาไว้ใช้แก่ผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ต่อไป

และทางเว็บไซต์วัดหนองก๋ายได้นำภาพการบริจาคโลงศพในวันนี้มาให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันกับโครงการดีๆ ที่ทางวัดหนองก๋ายตั้งใจและพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้แก่ผู้ที่อยากทำบุญที่มีอานิสงส์มาหาศาลเช่นนี้กับโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้

และผู้ที่สนใจสามารถคลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดการร่วมบุญเพิ่มเติม