วัดหนองก๋ายมอบโลงศพจำนวน 19 โลง กว่า 19,000 บาท ให้แก่วัดลัฎฐิวัน (พระนอนขอนตาล) 25 พฤศจิกายน 2559

วัดลัฎฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์)
เป็นอีกหนึ่งศูนย์การรับบริจาคโลงศพ
เพื่อใช้กับศพไร้ญาติ และร่าง “ครูใหญ่”
ที่ใช้สำหรับให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา
รวมถึงรับบริจาคน้ำมันเชื้อเพลิงเผาศพ
วัดลัฎฐิวันตั้งอยู่ที่ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้คนหลั่งไหลมาร่วมบุญซื้อโลงศพน้ำมันเผาศพไร้ญาติ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลได้หลากหลาย พ่อเกิดแม่เกิด
เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เทวดาประจำตัว
ได้ทั้งหมดแล้วแต่จิตศรัทธาที่จะอุทิศส่วนกุศลให้

ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษที่ได้ทำพิธีมอบพร้อมสืบชะตา
สะเดาะเคราะห์ให้แก่ผู้ร่วมบุญทุกท่าน
โดยให้ตัวแทนที่ได้ไปส่งมอบได้ทำพิธี
แทนผู้ร่วมบุญกับทุกๆ ท่าน

และวัดหนองก๋ายก็ได้นำโลงศพ จำนวนทั้งสิ้น 19 โลง
รวมเป็นจำนวนเงิน 19,000 บาทด้วยกัน มอบไว้ให้แก่
วัดลัฎฐิวัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ศพไร้ญาติต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบุญผ่านทางวัดหนองก๋าย
ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
และทางโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ 

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-374095 และ 053-374096